DEPOLAMA

DEPOLAMA

Depolama şartları baharatlar için en önemli kalite kriteridir. Uygun olmayan şartlar da muhafaza edilen baharatlarda mikrobiyolojik olarak yönetmelikte belirtilen limitlerin üzerine çıkabilir. Kimyasal olarak da son derece tehlikeli olan aflatoksin, okratoksin seviyeleride belirtilen limitlerin üzerine çıkabilmektedir. Mevsim Baharat çift Klima sistemi, nem alma cihazları ve yeterli havalandırma sistemleri sayesinde etkin bir muhafaza koşulu sağlamaktadır. Depolamanın hiçbir aşamasında tahta palet kullanılmamaktadır. Duvardan uzak, yeterli yükseklikte, palet mesafeleri belirli aralıklarla ayarlanarak ve kısmi raf sistemi ile depo düzeni ve ürün güvenliği sağlanmaktadır.